PEC Manresa

25 de maig de 2010

Manresa ha portat a terme 33 accions com a ciutat educadora


El Projecte Educatiu de Ciutat, PEC, va tanca el 15 d’abril una primera etapa a Manresa amb la celebració de l’acte Tot el que fa educa. Balanç PEC 2005-2010 punt i seguit. L’objectiu de la jornada va ser valorar les accions impulsades en aquest període i marcar el camí de futur. El PEC va néixer per empènyer Manresa cap a una ciutat més educadora i, per fer-ho, havia de procurar millorar en els tres àmbits que quan es va posar en marxa el PEC es van considerar les principals assignatures pendents de la ciutat: civisme, cohesió social i ciutadania activa.

La valoració del treball fet durant aquest temps és positiva ja que, des que va començar el període d’execució d’accions, el gener del 2007, i fins a l’actualitat se n’han portat a terme un total de 33.

Recordem que abans de posar en marxa les accions hi va haver un període de participació ciutadana, durant el qual es van fer diverses aportacions. En aquest sentit, cal destacar que 11 les accions que s’han portat a terme són fruit de la participació ciutadana. La resta, 22, han estat accions proposades per l’equip de govern.
El document adjunt a recull la memòria de la feina feta en aquest període.